نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشورقوانین و مقررات
بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸بخشنامه ها
آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاههای تبریز،بناب ومراغه مصوب ۹۷/۰۹/۱۰قوانین و مقررات
قانون بودجه سال ۱۳۹۷قوانین و مقررات
آخرین اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمیمقررات آموزشی
قانون برنامه پنجساله ششم جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ -۱۳۹۶)قوانین و مقررات
آیین نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاههاموارد خاص
آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی-بخش ۲مقررات آموزشی
آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی - بخش ۱مقررات آموزشی
آیین نامه مالی و معاملاتی بخش ۲مقررات آموزشی
آیین نامه مالی و معاملاتی بخش ۱مقررات آموزشی
فرم های مربوط به موافقت نامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ایاخبار
دستورالعمل تکمیل فرم های مربوط به موافقت نامه تملک دارایی های سرمایه ایاخبار
قانون خدمات کشوریاخبار
قانون برنامه برنامه پنجم توسعهاخبار